Ważne Zasady Gry

Status
Zamknięty.

Wyslannica

Community Manager
Członek obsługi gry
Te zasady gry oraz nasze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich wersji językowych i muszą być przestrzegane przez każdego gracza.


Uwagi wstępne

Tribal Wars 2 („Gra”) jest wielo-platformową internetową grą rozwijaną i publikowaną przez InnoGames GmbH („InnoGames”). Gra jest dostępna do użytku przez użytkownika („Gracza”) online poprzez przeglądarką lub aplikację mobilną po ściągnięciu na urządzenie przenośne.§ 1 Zasady Gry i ich Egzekwowanie

1
. Jako, że InnoGames pragnie umożliwić graczom grę fair play, rozgrywka podlega warunkowi podporządkowania się zasadom Gry („Zasady”) opisanym poniżej.

2. Zasady są określone przez InnoGames, a także według jego uznania.

3. Zespół wsparcia i moderatorów InnoGames ("Zespół") jest uprawniony do sprawdzania zgodności z Regulaminem i egzekwowania Zasad (w tym za pomocą ostrzeżeń i kar, takich jak tymczasowa lub stała blokada (np. konta), zmiana niewłaściwych treści lub nazw itp.), a także według jego uznania ("Egzekwowanie" lub "Kary").

4. Aktywni gracze będą podlegać tym samym zasadom i egzekwowaniom, co wszyscy inni gracze.

5. Gracze mogą skontaktować się z zespołem, gdy potrzebują pomocy, korzystając z "Systemu Supportu" dostępnego pod linkiem. Wsparcie będzie dostępne w języku polskim.§ 2 Konto i Użytkowanie Konta

1.
Jako użytkownik gry InnoGames (Tribal Wars 2), możesz zarejestrować "Konto Główne"

2.
Konto Główne pozwoli Ci na rejestrację na różnych światach gry ("Światy Gry"), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie oraz w ogólnych warunkach InnoGames ("OWH").

3. Każde konto pozostaje wyłączną własnością InnoGames. InnoGames przyznaje Ci prawo do korzystania z konta Gry, o ile Licencjobiorca przestrzega niniejszych Zasad i Warunków.

4. Każdy gracz ma prawo dostępu do jednego konta w każdym Świecie Gry ("Konto Światowe"), chyba że podano wyjątek zgodnie z niniejszym regulaminem lub w przypadku specjalnego zatwierdzenia przez Zespół.

5. Zabronione jest korzystanie z jednego lub więcej kont tylko w celu przyspieszenia postępu kolejnego lub innych kont (tzw. Pushing).

6. Mechanika współgrania

a. Dozwolone jest jedynie logowanie się do konta/kont Światowych innych graczy przy użyciu tzw. Trybu wspólnej gry, gdzie można ustalić ograniczony dostęp do swojego konta/kont Światowych innym członkom twojego plemienia (współgraczy), gdzie jesteś „udostępniającym funkcję wspólnej gry”. Aby uzyskać informacje techniczne na temat mechaniki współgrania należy odwiedzić WIKI.

b. Jako udostępniający funkcję „tryb wspólnej gry” będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania tak pozytywne jak i negatywne (w rozumieniu Zasad Gry) podejmowane przez twoich współgraczy w ramach dostępu do twojego Konta Światowego, to jest będziesz traktowany tak jakbyś sam wykonał te akcje.

c. Jeżeli Ty jako udostępniający tryb wspólnej gry, nie zalogujesz się do swojego Konta Światowego (gdzie funkcja współgry jest aktywna) przez okres 30 kolejnych dni, to te Konto Światowe zostanie zablokowane na danym świecie gry.

d. Jeżeli to Ty jesteś współgraczem dla innego gracza, jesteś zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia (za pomocą Systemu Supportu), wszelkich przypadków, gdzie gracz - użytkownik udostępniający funkcję współgry nie zalogował się na swoje Konto Światowe przez okres 30 kolejnych dni.

e. Gracze działający jako współgracze dla różnych Kont Światowych, którzy nie zgłaszają tego, o czym mowa w § 2.6.d. będzie podlegać odpowiedniej karze.

7. Udostępnianie hasła jest uważane za nielegalne w każdych okolicznościach.

8. Jeśli uzyskasz hasło innego użytkownika to jesteś zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego do Zespołu (za pomocą Systemu Supportu).

9. Dwóch lub więcej użytkowników może dzielić te same punkty dostępu z Internetem (np. Komputer(y) lub urządzenie mobilne) do gry, pod warunkiem, że Zespół został wcześniej o tym poinformowany (za pośrednictwem Systemu Supportu). Każdy świat gry wymaga oddzielnego zgłoszenia.

10. Przenoszenie Kont

a. Gracze mogą na stałe zrezygnować i przenieść swoje prawa do korzystania z konta głównego (automatycznie wraz z powiązanymi Kontami Światowymi), pod warunkiem, że (i) zostało to zgłoszone (za pośrednictwem Systemu Supportu) i zatwierdzone przez Zespół i (ii) odbiorca Konta głównego jest już zarejestrowanym graczem Gry i (iii), że przejmujący nie ma dostępu do Konta głównego po przeniesieniu.

b. Musisz upewnić się, że odbiorca Konta głównego akceptuje te Zasady oraz Warunki.


§ 3 Komunikacja i Kodeks Postępowania

1.
Komunikacja z innymi graczami musi zawsze odbywać się w lokalnym języku danej wersji rynkowej. Ty grasz w POLSKĄ wersję gry.

2. Prywatną komunikację pomiędzy graczami można prowadzić w innym języku, o ile wszyscy uczestnicy nie wyrażają sprzeciwu. W takim przypadku Zespół nie będzie mógł asystować w żadnych sporach.

3. Przed skontaktowaniem się z graczem w innym języku, powinieneś uzyskać zgodę odbiorcy na powyższe.

4. Jesteś zobowiązany traktować innych graczy z szacunkiem i zachowywać się w odpowiedni sposób.

5. Zabrania się wszelkiego rodzaju zachowań i / lub treści, które są nieodpowiednie (takie jak wulgarne zachowanie lub szerzenie treści związanych z wulgaryzmami, pornografią, ekstremalną polityką, ksenofobią, bezprawnym zachowaniem i nielegalnymi substancjami). Dotyczy to dowolnej części Gry, która może być ustawiona lub zmieniona przez Ciebie i widoczna dla innych osób (takich jak wiadomości, profile, nazwy wiosek, pseudonimy itp.). Poniżej znajduje się kilka przykładów tego, co jest dozwolone i niedozwolone:

Dozwolone jest:

· nazywanie gracza noobem (nowicjuszem), a także używanie synonimów tego słowa,

· szantażowanie innych graczy za zasoby, z wyjątkiem koron i innych przedmiotów premium,

Zabronione jest:

· nachodzenie lub szkodzenie innym graczom fizycznie lub wpływać na ich psychikę,

· nazywanie swojego plemienia przy pomocy słów powszechnie uznanych za wulgarne lub niestosowne,

· gloryfikowanie aktów terrorystycznych, tragedii lub osób publicznych,

· obrażanie graczy za pomocą systemu komunikacji w grze,

· udostępnianie łańcuszków i wysyłanie spamu,

· publikowanie linków reklamowych i odsyłaczy,

· dyskryminowanie graczy w oparciu o pochodzenie, rasę, wyznanie, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek lub dowolną inną kategorię,

· podawanie się za, przyznawanie się do lub udawania członka Zespołu Supportu, niezależnie od tego, czy jest się, czy też nie jest się członkiem Zespołu Supportu,

· publikowanie korespondencji z Zespołem Supportu do wiadomości publicznej (w grze lub poza),

· wykorzystywanie złamania regulaminu przeciwko innym graczom i/lub kontakt z Zespołem Supportu w celu uzyskania (z premedytacją) kary dla innego gracza,

· nękanie innych graczy/użytkowników,

· zgłaszanie tego samego przypadku przy różnych okazjach,

· zgłaszanie naruszeń regulaminu z opóźnieniem, (naruszenia, które miały miejsce ponad 3 dni wcześniej),

· (próba) maskowania niedozwolonej zawartości.

§ 4 Zakupy i Handel

1.
Gra celach komercyjnych jest zabroniona.

2. Czynności takie jak sprzedaż, kupowanie, handlowanie, oferowanie lub przekazywanie kont (np. prawo do korzystania z konta) lub ich części (w tym waluta premium, wsie i / lub przedmioty) są zabronione, chyba, że zostaną zatwierdzone przez Zespół Supportu.

3. Nie jest dozwolony żaden rodzaj transakcji z Koronami pomiędzy graczami.

4. Dozwolone jest handlowanie i / lub wyłudzanie zasobów dla działań w Grze, takich jak np. wsparcie i / lub ataki.

5. Wszystkie dozwolone interakcje mogą wystąpić tylko w jednym świecie gry.


§ 5 Błędy, Boty, Skrypty, Zautomatyzowane działania

1.
Gra może być używana tylko przy pomocy zwykłych przeglądarek internetowych (takich jak Chrome, Firefox lub Edge itp.) lub oficjalnych aplikacji mobilnych dostępnych na iOS i Android dostarczanych przez InnoGames.

2. Jakiekolwiek użycie automatyzacji, skryptów, botów lub nadużywanie błędów jest zabronione. Naruszenie tej zasady może spowodować trwałą blokadę Konta Światowego i / lub Konta głównego.

3. Wszystko, co wykona jedno lub wiele działań, które naśladują działania gracza i / lub wyniki gry, są uważane za boty, skrypty lub systemy automatyzacji.


§ 6 Fair play

1.
Tribal Wars 2 jest grą sportową gdzie członkowie Zespołu Supportu działają jako sędziowie. Wszelkie spory odnośnie naruszenia zasad i / lub spraw niejasnych podlegają decyzjom podjętym przez Zespół Supportu.

2. Zgadzasz się ze stwierdzeniem, że decyzje podjęte przez Zespół Supportu są ostateczne i wiążące.

3. Wszelkie kwestie związane z Zasadami będą rozwiązywane za pomocą Systemu Supportu.

4. Akceptujesz, że cała komunikacja pomiędzy graczami i zespołem jest uważana za poufną i nie można jej udostępniać stronom trzecim.


§ 7 Inne

1.
InnoGames zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w razie potrzeby i poinformuje o tym w odpowiednim terminie.

2. InnoGames ma prawo do zmiany konfiguracji Gry lub innych części Gry (w tym ekwipunku) w dowolnym czasie z powodów o charakterze jednoznacznym (takich jak względy techniczne lub handlowe lub w celu ulepszenia Gry).

3. InnoGames w szczególności zastrzega sobie prawo do zamknięcia Światów Gry z uzasadnionych przyczyn handlowych w dowolnym momencie i będzie o tym informować w odpowiednim terminie. W tym czasie, możesz korzystać z niewykorzystanych Koron (jeżeli takowe istnieją) na Koncie Światowym, które istnieje na Świecie Gry, który zostanie zamknięty w niedalekiej przyszłości. Niewykorzystane Korony (jeżeli takowe istnieją) zostaną na Koncie Głównym i będą mogły zostać użyte na innych Światach Gry.

4. InnoGames może zmienić lub usunąć Twój inwentarz i / lub nazwy ze zrozumiałych powodów, w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu lub ze względów technicznych.
 
Status
Zamknięty.
Do góry