Aktualizacja gry Wersja 1.2.1

Status
Zamknięty.

Wyslannica

Community Manager
Członek obsługi gry

Wersja 1.2.1

Witajcie Wojownicy Tribal Wars 2,

Wraz z wersją 1.2.1 dodamy kilka nowych udogodnień do gry. Opcja wyszukiwania na świecie zostanie aktywowana oraz pojawią się nowe opcje Premium przy pomocy, których będziecie mogli przyśpieszyć swój handel i zwerbować jednostki dzięki Koronom.

Dziękujemy za Waszą pomoc przy testowaniu gry oraz za zamieszczanie opinii na forum. Z Waszą pomocą możemy kontynuować udoskonalanie i dalszy rozwój gry!

Nowe funkcje

 • Wyszukiwanie na mapie jest już aktywne. Można już wyszukiwać wioski poprzez wpisanie koordynat.
search_world.png

 • Nie chcesz czekać aż Twoi kupcy dostarczą surowce? Dzięki Koronom od teraz będzie można dostarczyć surowce natychmiastowo. Ta opcja wprowadzi elastyczność w Waszym handlu!
instant_arrive.png

 • Od teraz pojawi się również opcja pozwalająca uzyskać losowe jednostki za 50 Koron. Ta opcja będzie dostępna dla każdego kto będzie posiadać minimum 3 poziom koszar. Oferty jednostek będą pokazywane w koszarach i będzie można ponownie wylosować oferty za 10 Koron. Będzie zawsze mała szansa na wylosowanie dwa razy większej ilości jednostek niż w standardowej ofercie, a nawet cztery razy większej! Możesz odblokować więcej slotów z jednostkami poprzez podnoszenie poziomu koszar do 10 oraz 15 poziomu. Ta opcja nie jest jeszcze ostateczna i może ulec zmianie w przyszłości.
daily_unit_deal.png

 • Jeśli grasz na więcej niż jednym świecie, teraz możesz przechodzić między światami bez potrzeby przelogowania. Po prostu kliknij w przycisk wylogowania w prawym górnym rogu i wybierz inny świat.
world_selection.png


Ulepszenia

 • Wszyscy Oficerowie posiadają od teraz "wyskakujące" okienko tłumaczące ich możliwości.
 • Gracze mogą wysłać teraz ten sam atak bezpośrednio z raportu.
 • Dodano ikony do wszystkich plemiennych wydarzeń.
 • W przypadku kiedy atakujący będzie posiadać Medyka wśród swoich jednostek to od teraz zregenerowane jednostki będą pokazywane w raporcie.
Naprawione błędy

 • Adres e-mail może być zmieniony przez gracza.
 • Gracze mogą właściwie szkolić szpiegów.
 • Rangi, punkty, ranking i podpowiedzi w profilach działają teraz prawidłowo.
 • Gracze, którzy zostali usunięci z konwersacji nie mogą już do niej dołączyć.
 • Niektóre tłumaczenia zostały poprawione.
 • Przycisk "Załaduj wszystkie wiadomości" w wiadomościach działa juz poprawnie.
 • Bonus "Wierny Rycerz" jest już poprawnie pokazywany.
 • Powracające jednostki będą prawidłowo pokazywane jako komendy pochodzące z oryginalnej wioski.
 • Oferty na rynku, których nie można zaakceptować teraz będą wyświetlać prawidłową informację.
 • Tematy raportów ponownie będą wyświetlać się poprawnie.
 • Wydarzenia plemienia będą wyświetlać się prawidłowo.
 • Masowe wybijanie monet od teraz będzie działać tak jak powinno.
 • "Pomiń samouczek" wyświetla się już prawidłowo.
 • Oferty na rynku, które mogą być zaakceptowane nie będą się dłużej wyświetlać jako 0.
 • Użycie przycisku "Profil plemienia" teraz wyświetla prawidłowy ekran.
 • Wszystkie przedmioty rycerza ponownie posiadają prawidłowe ikony.
 • Podpowiedzi do samouczka nie będą dłużej obciążać elementów interfejsu użytkownika lub odcinać go.
 • Nazwy jednostek zostały dodane do naszej strony głównej.
Android


Chcemy podziękować wszystkim za wszystkie otrzymane opinie. Dzięki nim mogliśmy ustalić problemy, które wystąpiły w aplikacji w związku z czym przeprogramowaliśmy interfejs dla lepszych doświadczeń na urządzeniach mobilnych.
 • Wersja na Androida posiada teraz takie same elementy sterujące jak wersja na przeglądarki.
 • Dodano ikony do wydarzeń plemienia.
 • Dodano więcej dźwięków do aplikacji.
 • Zwijane menu na dole zostało poprawione.
 • Jest już możliwość rozbudowania kopalni gliny poprzez okrągłe menu.
 • Okrągłe menu wyświetla się teraz tak jak powinno.
 • Możliwe jest zobaczenie ruchów jednostek na mapie.
 • Od teraz można pisać wiadomości używając wielu linii.
 • Przycisk "Użyj przedmiotu" w sklepie teraz działa poprawnie.
 • Brakująca ilość jednostek do ukończenia zadania została poprawiona.
 • Ilość ofert na rynku została naprawiona.
 • Ekran "Edytuj prawa" nie pokazuje już informacji o wystąpieniu błędu po dokonaniu zmiany tytułu.
 • Ekran "Edytuj prawa" nie zezwala już członkom plemienia na edycję praw założyciela plemienia.
 • Teksty zadań pokazują się teraz prawidłowo.
 • Informacja "Ukończono budowę" będzie się teraz pojawiać kiedy praca została rzeczywiście zakończona.
 • Okno potwierdzeń będzie teraz ostrzegać graczy o utracie postępu podczas opuszczania ekranu filtrów bez wcześniejszego zapisania ich.
 • Wyświetlanie nazw szablonów zostało zoptymalizowane.
 • Przycisk "wpisz" działa już poprawnie.
 • Minimalna liczba znaków w nazwie szablonów została zmieniona do 1.
 • Przycisk szablonu posiada teraz prawidłowy tytuł.
 • Raporty z szpiegowania pokazują już wszystkie informacje prawidłowo.
 • Zadania będą już wyświetlane poprawnie.
 • Jeśli będzie brakowało surowców do rekrutacji jednostek to te surowce będą wyświetlać się z czerwoną czcionką.
 • Kiedy gracz odblokuje ostatni slot w kolejce budowania to przycisk odblokowujący slot dla kolejnego budynku nie będzie się dłużej wyświetlać.
 • Raporty z bitwy od teraz będą posiadać prawidłową ikonę dla zdobyczy.
 • Wydajność aplikacji została poprawiona.
 • Sposób w jaki ekran sklepu był otwierany został zmieniony.
 • Nowe przyciski zostały dodane do górnego paska.
 • Nowe przyciski zostały dodane do zadań i kolejek.


Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie i zgłaszanie błędów.

Zapraszamy do dyskusji na temat wersji 1.2.1 tutaj.

Wasz Tribal Wars 2 Team

 
Ostatnia edycja:

Wyslannica

Community Manager
Członek obsługi gry
Podczas aktualizacji do 1.2.2 Mistrz Łupu został zmieniony z:

Zwiększa pojemność łupu o 50%, zwiększa prędkość jednostek do prędkości Lekkiej kawalerii i daje 10% szans na zwiększenie poziomu budynków produkujących surowce w wiosce barbarzyńskiej.

na:

Zwiększa pojemność łupu o 50%, zwiększa prędkość jednostek o 100% i daje 10% szans na zwiększenie poziomu budynków produkujących surowce w wiosce barbarzyńskiej.
 

Wyslannica

Community Manager
Członek obsługi gry
Taktyk również został zmieniony z:

Zwiększa prędkość poruszania się armii wspierającej gracza do prędkości Lekkiej kawalerii.

na

Zwiększa prędkość poruszania się armii wspierającej gracza o 100%.
 
Status
Zamknięty.
Do góry